Tuesday, 19 February 2008

Nancy Bush Socks for Jan/Feb

My finished "Madder Ribbed Socks" by Nancy Bush


Fyberspates Superwash Merino Sock yarn Size 2.5 needles.

No comments: